Previous Photo: Chez Mancile Next Photo: La pesée

Freiburg im Breisgau, août 2012.