Previous Photo: Oma und Bell Next Photo: Le Cycliste

Freiburg im Breisgau, Août 2012.